Contents

10th Pass - मुख्यमंत्री बालक / बालिका प्रोत्साहन योजना 2023
राशि - 10,000 || आवेदन निःशुल्क
Last Date - 30 August 2023

img मुख्यमंत्री बालक / बालिका (10th Passed) प्रोत्साहन योजना

imgApply For Online 2023 [Last Date: 30-08-2023]

imgApply For Online 2022 [Last Date: 30-08-2023]

imgApply For Online 2021 [Last Date: 30-08-2023]

imgApply For Online 2020 [Last Date: 30-08-2023]

imgApply For Online 2019 [Last Date: 30-08-2023]